What is your goal in life?

U poslovnom svijetu često se govori o ciljevima kojima se teži ili onima koje se želi postići. No kad se na engleskom jeziku raspravlja o ciljevima, nekoliko nam je riječi na raspolaganju. Primjerice, često ćemo čuti riječ goal i riječ target. Dapače, u nekim će poslovnim situacijama biti sasvim moguće zamijeniti jednu od ovih riječi drugom i obrnuto, a da se značenje koje želimo prenijeti ne promijeni. Ipak, goal i target nikako nisu iste riječi jer čak ni govornicima engleskog nije u interesu imati dvije riječi koje isto znače.

Naime, imenica “cilj” ima nekoliko značenja. Prvo ima značenje “ono u što se gađa” tj. značenje mete, a drugo je značenje “ono što se želi postići, čemu se teži”. Riječ target pokriva oba značenja – koristi se i u smislu mete (That company was a takeover target), a i u smislu cilja kojemu se teži (Only 85 companies have reached their minimum funding target). Što se tiče riječi goal, ona ima samo značenje cilja kojemu se teži. Premda se riječi goal i target u poslovnom engleskom gotovo izmjenično mogu koristiti za značenje cilja kojemu se teži ili cilja koji se želi postići, to nije toliko uobičajeno u svakodnevnom govoru. 

U svakodnevnom govoru, primjerice kad želimo govoriti o svojim ciljevima u životu, najčešće koristimo riječ goal. Poželimo li pitati nekoga o tome što žele postići u svom životu, pitat ćemo: “What is your goal in life?”. U ovom kontekstu, nije poželjno iskoristiti riječ target umjesto riječi goal. Promotrimo još nekoliko primjera gdje nije preporučljivo izmjenično koristiti ove riječi: 

  1. The film’s goal is not to present battles or relationships, but to represent one simple idea.
  2. The fundraising effort has a $250,000 goal.
  3. My ultimate goal as a neighbouring president is to be bored.

Riječ goal mnogo se češće koristi u engleskom jeziku od riječi target, pogotovo u svakodnevnoj komunikaciji. Ako želimo govoriti o ciljevima, u smislu onih kojima težimo, pametnije je upotrijebiti riječ goal. Upotreba je ove riječi rasprostranjenija i pridonijet će tome da vaš engleski zvuči tečnije i prirodnije.