Ljeto u gradu

Osam susreta, četiri tjedna, jedna nova usavršena cjelina stranog jezika!

Grupni tečajevi

Cijena:  500,00kn  (400,00+pdv)

Broj sati: 8 nastavnih sati od 45 minuta kroz 4 tjedna

Minimalni broj polaznika: 2

Maksimalni broj polaznika: 4

Dinamika: dva puta tjedno po jedan sat

Sadržaj: Naučit ćete osnovne gramatičke i konverzacijske elemente za osnovnu konverzaciju i početak učenja željenog jezika.

Odaberite termin i zatražite svoju ponudu za uplatu na: info@boutiquelingua.com ili na telefon 098 428530

Odaberi svoju grupu i savladaj osnove željenoga jezika!

ENGLESKI JEZIK

Jutarnja grupa 1: utorak i četvrtak od 08:00 – 08:45

Jutarnja grupa 2: ponedjeljak i srijeda od 10:15 – 11:00

Popodnevna grupa 1: utorak i četvrtak od 17:00 – 17:45

Popodnevna grupa 2: utorak i četvrtak od 18:00 – 18:45

NJEMAČKI JEZIK

Jutarnja grupa 1: ponedjeljak i srijeda od 08:30 – 09:15

Jutarnja grupa 2: utorak i četvrtak od 08:30 – 09:15

Popodnevna grupa 1: ponedjeljak i srijeda od 18:00 – 18:45

Popodnevna grupa 2: utorak i četvrtak od 18:00 – 18:45

FRANCUSKI JEZIK

Jutarnja grupa 1: ponedjeljak i srijeda od 11:15 – 12:00

Jutarnja grupa 2: utorak i četvrtak od 10:30 – 11:15

Popodnevna grupa 1: ponedjeljak i srijeda od 17:00 – 17:45

Popodnevna grupa 2: utorak i četvrtak od 17:00 – 17:45

TALIJANSKI JEZIK

Jutarnja grupa 1: ponedjeljak i srijeda od 9:00 – 9:45

Jutarnja grupa 2: ponedjeljak i srijeda od 10:00 – 10:45

Popodnevna grupa 1: ponedjeljak i srijeda od 16:30 – 17:15

Popodnevna grupa 2:  utorak i četvrtak 16:30 – 17:15

INDIVIDUALNI TEČAJEVI

Cijena  online nastave: 750,00kn (600,00 + pdv): 8 nastavnih sati od 45 minuta 

Cijena nastave u učionici :  875,00kn (700,00 + pdv)

Broj sati: 8 nastavnih sati od 45 minuta kroz 4 tjedna

Dinamika: po dogovoru

Termini online: po dogovoru

Termini u učionici: po uplaćenom tečaju dogovarate termin koji vam najviše odgovara.

JEZICI: engleski, njemački, talijanski, francuski

Teme:  odabirete sadržaje (konverzacijske ili gramatičke) koje želite usavršiti ili naučiti, a naš profesor kreira nastavu prema odabranoj temi.

Zatražite svoju ponudu za uplatu na : info@boutiquelingua.com ili na telefon 098 428530